Assocjazzjoni Sport Muturi

Jibda l-istaġun tal-Muturi Trials

6th November 2019

Ghazel Il-Lingwa:


Il-Ħadd 13 t’Ottubru 2019 l-ASMK diga fetħet l-istaġun tal-Muturi bil-ftuħ tal-Kampjonat Nazzjonali Trials 2019/2020. L-ewwel attivita Trials saret fil-Barriera tal-Ballut Limiti tan-Naxxar fejn kellna dawn ir-rizultat.

Fi Klassi A rajna lil Damon Bonello fuq mutur TRS jirbah l-ewwel attivita segwit min Rowen Bonello fuq mutur Beta. Fit-tielet post dahal Ian Scicluna fuq mutur Beta. Intant, l-Assoċjazzjoni tieħu l-okkazzjoni biex tirringrazzja lill Ballut Blocks Ltd talli tippermettielna norganizzaw dawn it-tip ta attivitajiet fil-Propjeta tagħhom.

Attivita oħra bit-Trials ħa ssir nhar il-Ħadd 17 ta’ Novembru 2019. Il-post jitħabbar iktar tard, bl-attivita tibda fid-9.00am.Assocjazzjoni Sport Muturi